Home

Hoe werken
wij?

Contact

Compliment & Klacht

Over ons

Tarieven

Vacatures

Zorgverlener

Huisartsenpost DrechtstedenVoor wie?

Voor iedereen geldt: éérst bellen, daarna zal passende zorg (telefonisch consult, consult op de huisartsenpost, visite, ambulance) worden afgestemd.

Bent u als patiënt ingeschreven bij een huisarts in de regio Drechtsteden? Dan kunt u terecht bij de huisartsenpost. Klik hier voor een overzicht van het verzorgingsgebied.

Ook mensen die elders wonen maar tijdelijk in de regio verblijven (bijvoorbeeld vanwege familiebezoek of vakantie) kunnen zich als dat nodig is tot de huisartsenpost wenden.

Film: Met spoed zorg nodig? Bel eerst de huisarts!


Wie krijgt u aan de telefoon?

U krijgt een triagist aan de telefoon. Hij of zij kan:
- u advies geven of voor u een afspraak maken op de huisartsenpost;- een huisarts naar u toesturen als u vanwege uw klachten niet in staat bent zelf naar de huisartsenpost te komen.

De huisartsenpost neemt alle gesprekken op en bewaart deze voor een periode van twee jaar. Gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat de triagist de telefoon opneemt tot het moment dat de verbinding wordt verbroken. Hiervoor gelden zowel wettelijk als intern strikte regels. Ook voor het terugluisteren van gesprekken gelden strenge voorwaarden.


Wanneer belt u NIET naar de huisartsenpost?

  • Met algemene vragen, zoals vragen naar uitslagen van onderzoeken, tijden van spreekuren door de week, etc.

  • Als u op werkdagen geen tijd heeft om naar uw huisarts te gaan.

  • Met hinderlijke, maar niet spoedeisende klachten die kunnen wachten tot de volgende gewone werkdag, bijvoorbeeld een verstopt oor.

  • Met langer bestaande gezondheidsklachten (tenzij u de situatie niet vertrouwt en meent dat er onmiddellijk een huisarts naar moet kijken).

  • Voor routinecontroles, zoals bloeddruk- en suikermetingen.

  • Bij ernstige ongelukken en levensbedreigende situaties, waarbij onmiddellijk ingrijpen en ambulancevervoer nodig lijkt: bel dan 112.

  • Als u een luisterend oor nodig heeft in plaats van medisch zorg. Hiervoor kunt u contact opnemen met de stichting Sensoor: dag én nacht bereikbaar voor een anoniem gesprek van mens tot mens. Telefoon 0900 0767 (5 ct. p/m) of 078 613.23.22 (tegen lokaal tarief),

Door wie wordt u behandeld?
U wordt behandeld door de dienstdoende huisarts. Uw eigen huisarts wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over uw bezoek aan de huisartsenpost.


Onze omgangsregels
Voor uw en onze veiligheid hebben wij
omgangsregels opgesteld.


Opvragen medische gegevens
Van alle contacten op de huisartsenpost wordt een waarneemverslag naar uw eigen huisarts verzonden. U kunt dit verslag bij uw eigen huisarts opvragen. Heeft uw eigen huisarts dit bericht niet meer, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de huisartsenpost. In uw brief dient u de huisartsenpost te machtigen tot inzage in uw medische gegevens. Daarnaast verzoeken wij u in de brief de volgende gegevens te vermelden: volledige naam, geboortedatum, datum contact en volledig adres. Vraagt u voor een kind de medische gegevens op, dan dienen beide ouders een machtiging af te geven.